Biz barada

Fabrikamyz barada gysgaça maglumat

Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky dokma fabrigi

Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky dokma fabrigi Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 15.02.1999 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan hasaba alyndy. Fabrikamyz ýokary hilli nah matalry öndürýän Ýewropa döwletleriniň öňdebaryjy enjamlary bilen ornaşdyrylan.

Biziň aýratynlygymyz

Önümçilikde ulanýan aýratynlyklarymyz bilen tanyş boluň

Enjamlaýyn binýady

Fabrikamyz ýokary hilli nah matalary öndürýän Ýewropa döwletleriniň öňdebaryjy enjamlary bilen ornaşdyrylan.

Hil gözegçiligi

Önümlerimiz ýokary halkara ülňülerine doly derejede laýyk gelýär.

Dünýä bazary

Fabrikamyzdaky öndürilýän önümler dünýäniň 20-den gowrak ýurtlaryna eksport edilýär.

Iş orunlary

Häzirki wagtda fabrikamyzda 600-den gowrak ýokary tejribeli işgärler zähmet çekýär.

Önümlerimiz

Ýokary hilli önümlerimiz barada maglumat

Önümiň ady
Çig nah mata Flanel (Agyr flanel)

Ýüplügiň görnüşi
Çözgüsi: Nm34/1 (Ne20/1) Ring

Atgysy: Nm14/1 (Ne8/1) Open-end

Galyňlygy (±5%)
168gr/m2

Matanyň galyňlygy 10sm
Çözgüsi: 17

Atgysy: 14

Ini
305 sm, 317 sm, 320 sm

Uzynlygy
220 metr

Önümiň ady
Çig nah mata Flanel (Inçe flanel)

Ýüplügiň görnüşi
Çözgüsi: Nm34/1 (Ne20/1) Ring

Atgysy: Nm17/1 (Ne10/1) Open-end

Galyňlygy (±5%)
147gr/m2

Matanyň galyňlygy 10sm
Çözgüsi: 17

Atgysy: 14

Ini
305 sm, 317 sm, 320 sm

Uzynlygy
220 metr

Önümiň ady
Çig nah mata Kreton

Ýüplügiň görnüşi
Çözgüsi: Nm34/1 (Ne20/1) Ring

Atgysy: Nm34/1 (Ne20/1) Open-end

Galyňlygy (±5%)
145gr/m2

Matanyň galyňlygy 10sm
Çözgüsi: 21

Atgysy: 23

Ini
308 sm, 312 sm, 315 sm

Uzynlygy
220 metr

Önümiň ady
Çig nah mata Kreton

Ýüplügiň görnüşi
Çözgüsi: Nm34/1 (Ne20/1) Ring

Atgysy: Nm34/1 (Ne20/1) Open-end

Galyňlygy (±5%)
151gr/m2

Matanyň galyňlygy 10sm
Çözgüsi: 23,6

Atgysy: 23,6

Ini
308 sm, 312 sm, 315 sm

Uzynlygy
220 metr

HABARLAŞMAK

Biziň salgymyz interaktiw kartada

Bize hat ýollaň

Siziň habaryňyz üstünlikli ugradyldy!

Something went wrong!

Biz interaktiw kartada

Top